...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Trainingen KIKK recreatie

Draagt u af aan KIKK recreatie? Dan ontvangt u tot € 400,- per medewerker per jaar aan subsidie! Endurance is de grootste opleider voor KIKK recreatie en zorgt dat u met een passend advies optimaal van uw subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken.

Wilt u deelnemen aan één van onze trainingen? Klik in het menu op "trainingen" voor een overzicht. Hebben wij de training niet gepland, laat ons dan weten dat u interesse hebt. Bij voldoende deelnemers plannen wij een datum.

Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.

Subsidie is op twee manieren mogelijk:

Scholing op initiatief van de werkgever: Iedere werkgever heeft op basis van    loonsomgegevens een bedrijfsbudget. De maximum subsidie per medewerker bedraagt € 400,- per jaar. 

Scholing op initiatief van de werknemer: Iedere werknemer heeft een individueel budget van maximaal € 400,- per jaar.

Deze twee budgetten kunnen niet worden gekoppeld voor dezelfde training.
Voorwaarden zijn onder andere dat de training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de training in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4