...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Frans de Bruijn, trainer

Stel je doel, wat is jouw doel?

Graag stel ik mijzelf aan je voor, mijn naam is Frans de Bruijn en actief verbonden als trainer/coach bij Endurance. Uit ervaring weet ik dat er binnen de Horeca bedrijfstak met name naar de praktijkkant wordt gekeken. Het rendement wat voor iedereen zo belangrijk is (onder andere het voortbestaan van de onderneming en het behoud van banen) speelde hier lange tijd een ondergeschikte rol. Met o.a. de training Sturen op Cijfers geef ik graag mijn kennis en ervaring over aan de deelnemers. Het geeft hen meer inzicht en de mogelijkheden van het werken met cijfers maakt het werk zoveel uitdagender!

Opleiding en werkervaring:

SVH Horeca vakopleidingen; Bedrijfsvoering en Bedrijfsbeheer Horeca. Financieel Management. Later aangevuld met; Prince2 (projectmanagement) en Itil (Information Technology Infrastructure Library). NLP (Neurolinguïstisch programmeren).
Met meer dan 25 jaar werkervaring binnen de horecabranche durf ik te stellen dat ik weet wat er binnen deze branche leeft. In de automatisering en toepassingen daarvan heb ik inmiddels ook mijn sporen verdiend.

Visie op de toekomst en de uitdaging van het opleiden:

Er zal de komende jaren meer nodig zijn dan alleen te sturen op cijfers! Er zal steeds meer aandacht worden gevraagd voor het duurzaam ondernemen. Zo zal er meer moeten worden samengewerkt met bedrijven onderling en onze bewustwording hoe wij omgaan met de natuur zal op de proef worden gesteld. De waarde van producten zal tegen een ander daglicht worden gehouden en ook hier zal de eindgebruiker kritischer kijken naar hoe bedrijven hier mee omgaan. Kortom; ik deel de theorie dat we in een andere wereld terecht zijn gekomen en dat bedrijven echt anders zullen moeten gaan werken. Nu en anders wel in de nabije toekomst. Niemand zal ontkomen aan deze verandering maar ik ben er van overtuigd dat wanneer wij openstaan voor die veranderingen en deze positief tegemoet treden er een mooie toekomst voor ons ligt.