...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Advies

Gemotiveerde medewerkers die hun kennis en hun persoonlijke en professionele vaardigheden blijven ontwikkelen. Als dat uw doel is, dan is Endurance uw partner! We kijken niet alleen naar de opleidingsbehoeften van uw mensen, maar plaatsen professionaliseringsvragen ook in de bredere context van uw organisatie en uw personeelsbeleid. Uit ervaring weten we namelijk dat een goede training niet altijd genoeg is. Samen met u bekijken onze adviseurs wat u kunt doen om uw mensen up-to-date, scherp en gemotiveerd te houden.

Opleidingsbehoeften

Het is zaak dat uw medewerkers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Onze adviseurs kunnen de opleidingsbehoeften van uw medewerkers in kaart brengen en een trainingsaanbod ontwerpen, dat daar helemaal op aansluit. Daarbij zullen ze ook aangeven hoe u in de toekomst het kennisniveau van uw mensen op een gemakkelijke manier kunt onderhouden. Handig is ook dat onze mensen thuis zijn in subsidieregelingen. Zij zullen dan ook graag al uw vragen over de financiering en de administratieve organisatie van trainingen en opleidingen beantwoorden.

Management en personeelsbeleid

Wat hebben medewerkers nodig om zich maximaal te kunnen ontplooien in én voor het bedrijf? Met opleidingen en trainingen kan niet altijd het complete antwoord op deze vraag worden gegeven. De omgeving waarin medewerkers functioneren, speelt immers ook een rol. Als de communicatie niet goed is, zullen zelfs de best getrainde medewerkers niet tot hun recht komen. Veel hangt ook af van de stijl van leiding geven. Het heeft zijn weerslag op de prestaties van medewerkers, als een leidinggevende niet inspireert en motiveert.
Onze adviseurs denken graag met u mee over professionaliseringsvraagstukken én oplossingen. Deze oplossingen kunnen heel divers zijn. Misschien is een coachingstraject voor de leidinggevenden het enige wat u nodig hebt. Of misschien is het nodig om nieuwe uitgangspunten voor de managementstijl en het personeelsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Eén ding staat echter wel vast: met Endurance als partner creëert u nieuwe perspectieven!

Klanten over ons: