...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Coaching

Coaching

Een ervaren medewerker gaat trajecten oppakken die voor hem/haar nieuw zijn. Een ambitieuze leidinggevende wil buiten de gebaande paden denken en nieuwe invalshoeken ontdekken. Elke organisatie kent ontwikkelvraagstukken met een persoonlijk karakter. Vraagstukken waarvoor de betrokken medewerker zelf de oplossing dient te ontdekken. Coaching is de begeleidingsvorm die dit ontdekkingsproces kan prikkelen en versnellen.

Waarom Endurance?

Bij Endurance hebben we een aantal zeer ervaren coaches tot onze beschikking. De coach begeleidt en is een klankbord; de coachee gaat zelf met zijn/haar verbetervragen aan de slag. De coach spiegelt en dit leidt tot zelfinzicht bij de coachee. Vertrouwen is het sleutelwoord in de coachingsrelatie. Er kunnen heftige, emotionele zaken naar boven komen; de coachee moet erop kunnen vertrouwen dat die binnenskamers blijven.

Werkwijze

Vooraf wordt de doelstelling bepaald: welk resultaat moet het traject voor uw deelnemers en organisatie opleveren? Tevens wordt een inschatting gemaakt van het aantal bijeenkomsten. Meestal zijn vier tot vijf bijeenkomsten voldoende. Soms zijn er meer (of juist minder) bijeenkomsten nodig. Uiteraard stemmen wij hierover nauw af met de opdrachtgever. Tijdens de evaluatie wordt beoordeeld of de doelstelling is gehaald. De leidinggevende van de coachee is daarbij aanwezig. Het is de coachee zelf die tijdens de evaluatie verslag doet van het traject en de ontwikkeling die hij/zij daarin heeft doorgemaakt. De Endurance-coach bericht slechts in algemene termen over het traject.

Coaching is een krachtig instrument, waarmee in korte tijd verrassende nieuwe perspectieven kunnen worden gevonden.

Klanten over ons: