...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Maatwerk

Het is een bekend gegeven: mensen die betrokken zijn bij wat ze doen, presteren veel beter en halen meer voldoening uit hun werk. Niet voor niets focust Endurance op maximale betrokkenheid van deelnemers én hun leidinggevenden. Dit betekent dat we maatwerk bieden. Elk ontwikkeltraject bereiden we zorgvuldig voor met uw medewerkers en uw leidinggevenden. Bovendien werken we uitsluitend met senior trainers: experts op hun vakgebied die naast veel praktijkervaring ook de nodige levenservaring meebrengen. Onze trainers laten uw mensen ervaren wat algemene theorie en vaardigheden in de praktijk van alledag betekenen. Maar ze doen meer: ze weten uw mensen ook in het hart te raken. De match van trainer en opdrachtgever is dus essentieel; vandaar dat u de beslissende stem hebt bij de keuze van de trainer.
Ook aan het vervolgtraject besteden we veel aandacht. We ondersteunen uw leidinggevende(n) om het behaalde leerrendement optimaal te benutten in de praktijk. Opdrachtgevers waarderen het dat we betrokken blijven. Sommige opdrachtgevers vertrouwen ons ook het cursistenvolgsysteem toe en gebruiken ons regelmatig als klankbord.

Belangrijke elementen in onze aanpak zijn:

  • IOP
  • Garantie
  • The Enduring Matrix
  • The Enduring Effect

IOP

Om verbeteracties tastbaar én stuurbaar te maken, is het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) een belangrijk instrument. Het IOP is een soort contract waarin medewerker en leidinggevende hun afspraken over verbeteracties vastleggen. Hoe zien beiden de ontwikkeling van de medewerker in de huidige functie? In welke richting wil hij/zij zich verder ontwikkelen? Welke begeleiding is daarbij nodig? Met het IOP committeert de medewerker zich aan verbeteracties en de leidinggevende aan de gewenste begeleiding. Daarmee is het IOP voor beiden een waardevol document!

Garantie

Endurance staat voor kwaliteit. Daarom durven wij te garanderen dat onze trainingen ook op de langere termijn positief effect hebben.
Om te beginnen bieden we elke opdrachtgever onze tevredenheidsgarantie. Hiermee hebt u de zekerheid dat uw training écht vruchten afwerpt. Mochten de vooraf geformuleerde doelstellingen niet zijn gehaald, dan zal Endurance samen met u een nieuw traject uitzetten om alsnog deze doelstellingen te realiseren. Overigens is het goed om te weten dat 97,3% van onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek dat CEDEO heeft uitgevoerd.

Bij trainingen die opleiden voor een officieel diploma, bieden we altijd een diplomagarantie. Mocht de deelnemer, ondanks actieve inzet, het diploma niet behalen, dan mag hij/zij de training gratis opnieuw volgen.
Belangrijker nog dan deze garanties is onze werkwijze, die helemaal gericht is op een langdurig rendement voor zowel deelnemer als opdrachtgever: The Enduring Effect. Deze werkwijze vormt de beste garantie voor uw ROI!

Matrix

Welke inzet mag u van onze mensen verwachten? Wat verwachten we van u en uw mensen? Hoe werken we samen systematisch toe naar het beoogde resultaat? U ziet het in The Enduring Matrix ©, waarin we de activiteiten van alle betrokkenen hebben weergegeven.

The Enduring Matrix

Klanten over ons: