...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Endurance participeert in het THEME-project

Het project THEME draagt bij aan de acceptatie van internationale stages voor studenten die middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit moet even vanzelfsprekend worden als het voor HBO en universitaire studenten nu al is!
 
Specialisten uit het middelbaar beroepsonderwijs uit Spanje, Litouwen, Italië, Finland, Duitsland en Nederland dragen bij aan de vereenvoudiging van de inrichting, validering en erkenning van internationale stages. ECVET-kaders zijn hierbij richtinggevend. Gelijktijdig wordt een netwerk van betrokken partners in het Europese middelbare beroepsonderwijs ingericht. Alle betrokkenen ervaren hiervan de voordelen: studenten, docenten, bedrijven en bovenal diegenen die de internationale stages organiseren.

Internationale mobiliteit van MBO-studenten verhoogt hun kansen op de Europese arbeidsmarkt, is prima voor hun persoonlijke ontwikkeling en vorming van hun Europese identiteit. De Europese commissie streeft naar een uitbreiding tot 6% van alle MBO-studenten die een internationale stage volgen. Momenteel is dat 3%!!

Endurance vertegenwoordigd vanuit Nederland de sectoren horeca en recreatie en probeert naast uitzending van studenten ook buitenlandse studenten aan een stageplek in Nederland te helpen.

Meer informatie? Kijk op www.theme-eu.net of bel met Rob Versteeg 033 450 83 33.