...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Gratis bijeenkomsten gedragscode zwembranche

Endurance is zeer actief binnen de zwembranche. Veel zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen hebben de weg naar onze dienstverlening inmiddels gevonden. Om deze reden verleent Endurance graag haar medewerking aan het project Gedragscode Sociale Veiligheid. Dit project heeft tot doel binnen de branche bij te dragen aan het streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Via korte workshops wordt het gedachtengoed achter de code en de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers er binnen hun eigen organisatie hiermee aan de slag kunnen onder de aandacht gebracht. U krijgt veel tips waarmee u direct aan de slag kunt. Deze workshop kunt u ook als in-company bijeenkomst aan uw medewerkers aanbieden. Het valt onder de dekkingssfeer van het SFRecreatie. Als u voldoet aan de voorwaarden dan is deze workshop kosteloos. We informeren u graag!

Klik hier voor meer informatie.