...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing

21 maart 2014 - Vanaf 1 juli 2015 bent u mogelijk verplicht om te investeren in de scholing van uw werknemers.

Als de Eerste Kamer instemt met de Wet werk en zekerheid komt er dan namelijk expliciet een scholingsrecht in de wet te staan.
In de Wet werk en zekerheid – die vorige maand is aangenomen door de Tweede Kamer – is op het nippertje een scholingsrecht opgenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij ontwikkeling en scholing belangrijk vindt, maar dat dit naar zijn mening onder goed werkgeverschap valt. PvdA en D66 pleitten echter voor een expliciet scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid. Dit amendement is na stemming door de Tweede Kamer aangenomen.


Het scholingsrecht houdt in dat u een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Alleen ontslag als herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe wet bepaalt ook dat u een werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Bovendien mag u een werknemer straks alleen ontslaan als u daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort.

De Wet werk en zekerheid is nog niet definitief; het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.