...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

SLIM-subsidie voor het MKB. Het trainen van uw mensen met een aanzienlijke tegemoetkoming vanuit de overheid!

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB
MKB-bedrijven kunnen van 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun mensen up-to-date te houden.
Het trainen van uw mensen kan dus met een aanzienlijke tegemoetkoming vanuit de overheid plaatsvinden!
Het motto van deze regeling is dat ‘iedereen zich moet blijven ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven’.

Per individueel MKB-bedrijf kan maximaal € 24.999,- subsidie worden aangevraagd. Samenwerkingsverbanden kunnen tot maximaal € 500.000,- aanvragen. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering:
van het kleinbedrijf wordt een eigen bijdrage van 20% verwacht. Middelgrote bedrijven kennen een eigen bijdrage van 40%.

Endurance onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om te komen tot een branche-aanvraag. Maar uiteraard gaan wij ook graag met individuele bedrijven in gesprek. Wilt u meer informatie, neem contact op met ons, info@endurance.nl / 033 – 4508333, of ga naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.