...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

The Enduring-matrix

The Enduring Matrix

Waar in The Enduring-matrix© wordt gesproken over training wordt ook opleiding, cursus, project e.d. bedoeld.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Klanten over ons: