...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Gesprekstechnieken

Doelstellingen van de training

 • Gesprekstechniek als sleutel gebruiken ter realisering van de eigen doelstellingen;
 • Het verschil (her)kennen tussen de eigen rol als operationeel meewerkende en die van vertegenwoordiger van het bedrijf;
 • Effectief en efficiënt voeren van gesprekken;
 • Omgaan met weerstanden vanuit de gesprekspartner;
 • Kennis en inzicht in de eigen manier van communiceren.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers.

Aandachtspunten in de training

 • Doelen van gesprekstechnieken;
 • Het communicatieproces;
 • Hanteren van verschillende gesprekstechnieken;
 • Hanteren van specifieke vraagtechnieken;
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerker.

Methodiek

Voor deze praktijkgerichte training wordt uitgegaan van specifieke situaties die zich op uw bedrijf voordoen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

 • opdrachten;
 • reflectie;
 • casus & rollenspellen.

Om de impact van de training te vergroten, wordt in het middaggedeelte een acteur ingezet.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

 

Klanten over ons: