...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Omgaan met de pers

Inleiding

Journalisten zijn altijd uit op een goed verhaal. Maar wat is goed? Leidinggevenden en medewerkers kunnen de media gebruiken om publiciteit te krijgen voor het bedrijf. Maar wat doet u als u tegen wil en dank met de pers wordt geconfronteerd?

In deze training leert u hoe u beter met de pers kunt omgaan en hoe u persaandacht kunt gebruiken om uw doelen te realiseren.

Doelstellingen van de training

 • Inzicht krijgen in de werkwijze van journalisten;
 • Leren een goed contact op te bouwen met journalisten;
 • Leren schrijven van persberichten;
 • Trainen in het geven van een goed interview;
 • Leren journalisten te woord te staan tijdens een crisis;
 • Beter en met meer zelfvertrouwen omgaan met de media;
 • Verbeteren van de communicatie richting pers.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers binnen de recreatiesector die in zijn / haar functie met de pers te maken heeft of kan krijgen.

Aandachtspunten in de training

 • Bepalen van de nieuwswaarde;
 • Verschillende journalistieke tactieken onderscheiden en hanteren;
 • Verschillende soorten vraagtechnieken herkennen;
 • Eigen sterkte en zwakten in een interview onderkennen;
 • De eigen boodschap overbrengen;
 • Het opstellen van een persbericht.

Methodiek

In deze uiterst praktijkgerichte training staat het 'zelf leren door doen’ voorop.

Gekozen wordt voor een interactieve benadering, waarbij o.a. gebruikt wordt gemaakt van:

 • voorbereidingsopdrachten;
 • samenwerkingsopdrachten;
 • ingebrachte cases;
 • rollenspellen.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: