...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

De manager als trainer

Doelstellingen van de training

Na de training bent u in staat om:

 • Binnen de werkomgeving een training te kunnen voorbereiden, ontwikkelen, uit te voeren en follow-up te geven;
 • De leerbehoeften van een team en individuele teamleden te herkennen en te inventariseren;
 • Verschillende trainingsmethoden en technieken in te zetten en uit te voeren;
 • De juiste communicatietechnieken te gebruiken voor training en opleidingen;
 • In een trainingssituatie effectief feedback te geven;
 • De juiste randvoorwaarden te creëren voor de uitvoering van trainingen en instructies;
 • In de praktijk een effectief vervolg te geven aan de in de training geleerde vaardigheden en / of kennis.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor:

 • Afdelingshoofden;
 • Uitvoerend leidinggevenden;
 • Medewerkers die regelmatig andere medewerkers nieuwe vaardigheden moeten aanleren.

Aandachtspunten in de training

 • Opstellen van een "opleidingsplan" voor het team en/of individuele teamleden;
 • Keuze van de juiste trainingsmethode of techniek;
 • Het formuleren van leerdoelen;
 • Het herkennen van leerstijlen;
 • Effectief gebruik maken van stem en taalgebruik;
 • De effecten van juiste en onjuiste feedback;
 • In welke omgeving kan optimaal geleerd worden;
 • Op welke manier kan een medewerker zich het geleerde echt eigen maken.

Methodiek

In deze training staat het zelf ervaren voorop. Je eigen team, eigen werksituatie, is het “materiaal” voor de training. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken:

 • casus;
 • oefeningen;
 • rollenspel;
 • reflectie.

Tussen de twee trainingsblokken wordt van de deelnemer verwacht dat hij / zij een aantal opdrachten binnen de eigen werkssituatie uitvoert. Deze opdrachten vormen een belangrijke leerervaring die binnen het tweede trainingsblok centraal staat.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

 

Klanten over ons: