...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Leermeester

Doelstellingen van de training

 • Persoonlijk leiderschap (wat voor leermeester wil ik zijn ?) en beheersen van echt leermeesterschap;
 • Effectief omgaan met het dilemma tussen opleiden en de primaire taak van het leerbedrijf;
 • Systematisch en planmatig begeleiden en beoordelen van een leerling;
 • Instructies geven aan een leerling, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden;
 • Begeleiden van een leerling bij het aanleren van communicatieve vaardigheden;
 • Een leerling inzicht geven in zijn leermotivatie.

Voor wie is de training bestemd?

 • Voor ondernemers, managers en medewerkers die leerlingen willen opleiden voor de Beroeps Praktijk Vorming (BPV);
 • Professionals die naast hun vaktechnische bekwaamheid de leermeestervaardigheden willen aanleren en meer willen dan alleen kunstjes om het examen te halen.

Aandachtspunten in de training

 • Vaststellen van leerdoelen en plannen van het leren;
 • “Kwaliteitszorgsysteem” Kenwerk;
 • Begeleidingscyclus van de leerling;
 • Didactische vaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden;
 • Effectieve mondelinge communicatie;
 • Leermotivatie leerling;
 • Leren van volwassenen;
 • Zelfstandig leren leren;
 • Transferbevorderende maatregelen.

Methodiek

In de start van het programma wordt gewerkt met 2 intensieve dagdelen over Leiderschap. In deze trainingsdag wordt jij je bewust van jouw eigen leerpunten op het gebied van “Personal- and Professional Leadership”.

De rest van de training is gericht op het aanleren van de leermeestervaardigheden. Dit betekent dat er tijdens de training veel verschillende werkvormen worden toegepast met als doel het oefenen van vaardigheden.

Gedurende het gehele traject worden de deelnemers gecoached middels e- coaching (via e-mail) en video coaching (Skype).

Het contact met collega-deelnemers en uitwisseling van ervaringen vormen een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Afsluiting van de training

Naast het aanleren van vaardigheden wordt eveneens praktische kennis overgebracht zodat iedere deelnemer én kan deelnemen aan het HBI Leermeesterexamen én direct aan de slag kan als een vakvolwassen HBI Leermeester.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: