...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Praktijkbegeleider online (via live verbinding met trainer) nu met € 73,00 korting

Inleiding

Het opleiden van leerlingen en stagiaires is een vak apart. Een balans vinden tussen bedrijfsbelang, het belang van de leerling en persoonlijk belang. Om werknemers hierop voor te bereiden heeft SBB verplicht gesteld dat bedrijven praktijkbegeleiders laten scholen op dit vakgebied. Deze training is ontwikkeld voor de dag- en verblijfsrecreatie, zweminrichtingen en horeca. Deze training leidt op tot het erkende branchediploma Praktijkbegeleider.

Doelstellingen van de training

 • Systematisch en planmatig begeleiden van een leerling en/of stagiair;
 • Beoordelen van de leerling en/of stagiair;
 • Instructies geven aan een leerling en/of stagiair, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden;
 • Begeleiden van een leerling en/of stagiair bij het aanleren van communicatieve vaardigheden;
 • Een leerling en/of stagiair inzicht geven in zijn leermotivatie;
 • Effectief omgaan met het dilemma tussen opleiden en de primaire taak van het leerbedrijf.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie leerlingen of stagiaires wil gaan begeleiden.

Aandachtspunten in de training

 • Vaststellen van leerdoelen en plannen van leren;
 • Begeleidingscyclus leerling;
 • Didactische vaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden;
 • Effectieve mondelinge communicatie;
 • Leermotivatie leerling;
 • Leren van volwassenen;
 • Zelfstandig leren leren;
 • Transferbevorderende maatregelen.

Methodiek

In online training (live verbinding met trainer, 3 x 2 uur) wordt de theoretische basis gelegd voor het praktijkbegeleiderschap. Vervolgens worden, in overleg met de kandidaat, de data vastgesteld waarop de persoonlijke coaching gaat plaatsvinden binnen zijn of haar bedrijf. Gedurende het traject dienen er vier opdrachten ingeleverd te worden bij het trainingsbureau. Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht, ook weer in het eigen bedrijf.

De training is gericht op het aanleren van vaardigheden. Er worden daarom veel verschillende werkvormen toegepast met als doel het oefenen van deze vaardigheden.

Afsluiting

Na voldaan te hebben aan alle verplichte opdrachten wordt het traject afgesloten met het erkende diploma Praktijkbegeleider.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: