...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Praktijkopleider uiterlijke verzorging

Inleiding

De toekomst van o.a het kappersvak en de uiterlijke verzorging? Die hebt ú in handen! Als gecertificeerd Praktijkopleider uiterlijke verzorging kunt u uw kennis en ervaring overdragen aan de nieuwe generatie. Endurance leidt u op voor dit certificaat. Een boeiend programma maakt u vertrouwd met competentiegericht onderwijs en uw rol als praktijkopleider.

Praktijk centraal

Leerlingen zitten niet te wachten op een theoretisch verhaal. Ze willen weten hoe ze het vak in de vingers krijgen. In dit programma ligt de nadruk daarom op de praktijk. Uitwisselen van kennis gebeurt onder meer aan de hand van oefeningen. Onze trainers reiken praktische tips en instrumenten aan, die u direct kunt toepassen. Zij boeien u met innovatieve werkmethodieken en besteden daarnaast veel aandacht aan het plannen en organiseren van het leerproces.

Interactieve werkvormen

Opleiden is tweerichtingsverkeer tussen opleider en leerling. In interactieve werkvormen en opdrachten leert u hoe u daarbij verschillende rollen vervult: instructeur, begeleider, beoordelaar en organisator. De trainers gebruiken voorbeelden uit de praktijk en nodigen u uit om uw eigen voorbeelden in te brengen.

De training is kort – drie dagdelen – én intensief.

Loopt u tegen een knelpunt aan? Onze trainers helpen u snel weer op gang!

Thema’s

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • plannen en organiseren van het leertraject van de leerling;
  • vastleggen van gegevens over het leertraject;
  • communiceren met leerlingen en docenten;
  • creëren van een veilige en krachtige leeromgeving;
  • instrueren op maat;
  • competentiegericht begeleiden van leerlingen;
  • beoordelen van leerresultaten;
  • uw eigen invulling van de rol van praktijkopleider. 

Certificaat

Als u de training succesvol afsluit, ontvangt u het certificaat Praktijkopleider uiterlijke verzorging. 

Wij bieden certificaat garantie!

Open inschijving

Wij verzorgen deze training verspreid over heel Nederland.

Klanten over ons: