...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Topcoaching

“Endurance Top Coaching ©” Hoe haal ik het beste uit de ander?

Wat is Endurance Top Coaching?

Onder deze vorm van personal coaching verstaan wij een intensief 1-op-1 begeleidingsproces met als doel de persoonlijke prestatie en /of attitude van de gecoachte te verbeteren. Het gewenste resultaat wordt vooraf gezamenlijk bepaald.

Uitgangspunten en visie

Bijna ieder mens komt op enig moment op een punt dat zijn / haar ontwikkeling vastloopt c.q. trager gaat dan gewenst. Dit kan te maken hebben met een veranderende werkomgeving, maar ook met persoonlijke zaken. De coach faciliteert in het zoeken naar mogelijkheden, oplossingen en het beantwoorden van diverse vragen.

Voor wie is de coaching bestemd?

Personal coaching is zeer geschikt voor ieder individu dat zich verder wil ontwikkelen en daarbij een klankbord wil hebben. Gedrag, maar ook omgeving en vaardigheden komen aan de orde. In samenspraak met de coach worden de onderwerpen en doelstellingen bepaald.

Vooraf:

  • Achterliggende gedachte: waarom coaching?
  • Intakegesprek tussen gecoachte en coach;
  • Leerdoel(en) van de coaching formuleren;
  • Gezamenlijke planning maken;
  • Begroting van kosten en benoemen beoogd resultaat.

Tijdens:

  • Gelijkwaardig niveau, openheid, luisterend oor;
  • Vertrouwelijkheid, beroepsgeheim;
  • Reflectie, ‘tools’ aanreiken.

Na:

  • Afrondend gesprek met gecoachte en management.

Het coachingstraject

Het contact tussen gecoachte en coach is zeer intensief en daarom moet er een ‘klik’ zijn. Een traject start daarom altijd met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt aandacht besteedt aan de persoonlijke leerdoelen. Na deze intake wordt het traject ingegaan. Onze ervaring leert dat circa 5 sessies van 2 uur, verdeeld over een periode van circa 4 maanden meestal voldoende zijn om de geformuleerde doelen te bereiken. Een coachingstraject wordt altijd afgesloten met een afrondend eindgesprek waarbij ook de opdrachtgever aanwezig is.

Locatie en planning

Afspraken over de locatie en de tijden worden door deelnemer en coach in overleg gemaakt.

De Endurance coach

Onze coaches zijn ervaren mannen en vrouwen met een uitgebreide en relevante praktijkervaring. Afhankelijk van het doel van de coaching zullen wij graag één van deze specialisten aan u voorstellen.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: