...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Werven en selecteren nieuwe medewerkers

Doelstellingen van de training

 • De wervingsbehoeften en –ervaringen vaststellen in het belang van een goede selectie;
 • Een effectief wervingstraject voorbereiden in het belang van een goede selectie;
 • De juiste voorselectie kunnen maken op basis van de beschikbare informatie;
 • De juiste kandidaat selecteren voor de functie;
 • De nieuwe medewerker op de juiste manier introduceren binnen het team en de nieuwe functie.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor leidinggevenden.

Aandachtspunten in de training

 • Construeren van een functieanalyse;
 • Opzetten van een profiel van de gewenste kandidaat;
 • Beoordelen van diverse documenten;
 • Opzetten van een definitieve conclusie a.d.h.v. documenten;
 • Aanwenden van de juiste gesprekstechnieken;
 • Sturing en invulling geven aan het socialisatieproces;
 • Selectie en bepaling van het juiste wervingsmedium.

Methodiek

Voor deze praktijkgerichte training wordt onder meer gebruik gemaakt van:

 • casus;
 • oefeningen;
 • rollenspel;
 • reflectie.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: