...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Bijscholing Zwem ABC

Doelstellingen van de training

Via een op maat ontwikkeld trainings- programma maken de deelnemers kennis met nieuwe ontwikkelingen en eisen die aan hen gesteld worden bij het opleiden van kinderen tot een succesvolle deelname aan het Zwem ABC.

Naast individuele aandacht en tips wordt ook het denken en handelen vanuit het hele team in deze training als uitgangspunt genomen. Leer- en verbeterpunten vanuit de training zullen het niveau van het leszwemmen binnen de organisatie verder en structureel verbeteren.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor lesgevende zwembadmedewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij het Zwem ABC. Zij willen of moeten zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied of willen hun kennis opfrissen en verder verdiepen.

Aandachtspunten in de training

 • Kennismaking;
 • Inventarisatie van de leervragen;
 • Visie op zwemonderwijs;
 • Motorisch leren;
 • Indeling in groepen;
 • Voor- en hoofdtraject;
 • Basiselementen;
 • Lessenreeks;
 • Communicatie met ouders;;
 • Zwemwerkplan;
 • Extra leervragen;
 • Persoonlijk- en teamactieplan.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten van de deelnemers een actieve bijdrage aan de training. Zij willen leren van en met elkaar en stellen zich positief op.

Methodiek

De training is interactief: doen, kijken, denken en toetsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

 • theorie;
 • oefeningen;
 • reflectie;
 • praktijk(simulatie).

De training bestaat uit een theoretisch deel en praktijkoefeningen in de vorm van rollenspellen en on-the-job training en begeleiding in de zwemzaal.

Ook het opzetten van persoonlijke - en teamactieplannen maken onderdeel uit van het programma.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: