...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

AED

Doelstellingen van de training

 • Het herkennen van een plotselinge circulatiestilstand bij een slachtoffer;
 • Het kunnen reanimeren van een slachtoffer;
 • Het alarmeren van professionele hulp;
 • Het gebruiken van een AED;
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsinstanties.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor EHBO’ers en bedrijfshulpverleners die beschikken over een AED en hiermee willen werken.

Aandachtspunten in de training

 • Levensreddende handelingen ten aanzien van bewustzijn, ademhaling, reanimatie;
 • Praktijktoetsing levensreddend handelen;
 • Herkennen van gaspen bij een slachtoffer met een circulatiestilstand;
 • Gebruik van de AED;
 • De manier waarop een AED werkt;
 • Aandachtspunt 5;
 • Eventuele overige aandachtspunten.

De leerstof ‘gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)’ van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) vormt de basis voor deze training.

De helft van de training bestaat uit praktijkoefeningen waar deze leerstof geoefend wordt.

Verklaring van Deelname

Deelnemers ontvangen bij volledige deelname en het met goed gevolg afleggen van de afsluitende toets een Verklaring van Deelname.

Het trainingsprogramma voldoet op alle onderdelen aan de wettelijke eisen.

Uw investering

 In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: