...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

BHV basis incl. AED

Doelstellingen van de training

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
 • Een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • In noodsituaties alle aanwezigen in een bedrijf te alarmeren en te evacueren;
 • In noodsituaties professionele hulpverlening te alarmeren;
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsinstanties.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor ondernemers en medewerkers die als bedrijfshulpverlener in een bedrijf actief willen of moeten zijn.

Aandachtspunten in de training

 • Levensreddende handelingen ten aanzien van bewustzijn, ademhaling, reanimatie, bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden, botbreuken en oogletsel;
 • Praktijktoetsing levensreddend handelen met Lotus slachtoffer;
 • Branddriehoek en drie stadia van brand;
 • Inschatting van situatie bij brand;
 • Blusmiddelen en gevaren bij bluspogingen, inclusief gebruik in de praktijk met een draagbaar blustoestel;
 • Het ontruimingsplan inclusief voorzieningen (vluchtroutes, noodverlichting), de procedures bij een ontruiming en de taken van een bedrijfshulpverlener hierbij;
 • Communicatie met professionele hulpverleningsorganisaties.

Methodiek

De leerstof ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlener’ van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) vormt de basis voor deze training.

De helft van de training bestaat uit praktijkoefeningen waar deze leerstof geoefend wordt.

Verklaring van Deelname

Deelnemers ontvangen bij volledige deelname en het met goed gevolg afleggen van de afsluitende toets een Verklaring van Deelname van het NIBHV.

Het trainingsprogramma voldoet op alle onderdelen aan de wettelijke eisen.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: