...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

BHV herhaling incl. AED

Doelstellingen van de training

Tijdens de training wordt de kennis opgefrist ten aanzien van:

 • Eerste hulp bij ongevallen;
 • Een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • In noodsituaties alle aanwezigen in een bedrijf alarmeren en evacueren;
 • In noodsituaties professionele hulpverlening alarmeren;
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsinstanties.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor ondernemers en medewerkers die als bedrijfshulpverlener binnen een bedrijf actief zijn, hun kennis en vaardigheden op peil willen houden en de basiscursus Bedrijfshulpverlening al hebben gevolgd.

Aandachtspunten in de training

Theorieonderdeel opfrissen van onderwerpen uit de basistraining:

 • Levensreddende handelingen ten aanzien van bewustzijn, ademhaling, reanimatie, bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden, botbreuken en oogletsel;
 • Branddriehoek en diverse stadia van brand;
 • Gevaren bij de brandbestrijding.

Praktijkonderdeel met gebruik van de mobiele blusunit:

 • De juiste deurprocedure;
 • Oriëntatie bij rookvorming in gebouwen;
 • Blussen van diverse echte brandhaarden met gebruikmaking van kleine blusmiddelen.

Tijdens de training wordt ook aandacht gegeven aan recente ontwikkelingen op het gebied van bedrijfshulpverlening in het kader van:

 • Preventieve voorzieningen en het ontruimingsplan;
 • Communicatie met professionele hulpverleningsorganisaties.

Methodiek

De leerstof ‘Basisopleiding BHV’ van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) vormt de basis voor deze training. De helft van de training bestaat uit praktijk- oefeningen waarin de leerstof geoefend wordt.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Voorwaarde voor deelname is dat de basistraining Bedrijfshulpverlening is gevolgd. Het boek ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlener’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) wordt tijdens deze training weer gebruikt. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers zelf nog over dit boek beschikken en meenemen naar de training.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

 

Klanten over ons: