...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Ergonomisch werken in de keuken

Doelstellingen van de training

 • Kennis hebben van de risicofactoren voor lichamelijke klachten binnen de keuken;
 • Weten hoe men deze risicofactoren positief kan beïnvloeden;
 • Toepassen van gezonde werktechnieken bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Voor wie is de training bestemd?

 • Medewerkers van de restauratieve dienst;
 • Medewerkers binnen de keuken.

Aandachtspunten in de training

 • Houdings- en bewegingsapparaat:
  • bouw- en functie;
  • fysieke klachten en risicofactoren.
 • Ergonomie:
  • regelgeving en convenant;
  • 5 W's: werktaken, werktijd, werkdruk, werkplek, werkstijl in relatie tot preventie van klachten;
  • werkhoogte en werkstijl.
 • Werktechnieken:
  • staan, tillen, duwen, trekken, rollen etc.

Methodiek

Voorafgaand aan de training vindt gedurende een dagdeel een observatie van de deelnemers binnen hun werk plaats. De aldus opgedane ervaringen vormen de basis van deze training.

Tijdens de training wordt veel gewerkt met praktijkopdrachten welke gebaseerd zijn op het dagelijkse werk van de deelnemer.

In de training wordt gebruik gemaakt van een video. Naar aanleiding van de video wordt feedback gegeven.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

 In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: