...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Examentraining Sociale Hygiëne

Doelstellingen van de training

 • Het aangeven van de belangrijkste onderdelen uit de leerstof Sociale Hygiëne;
 • Het voorbereiden op het examen Sociale Hygiëne.

Voor wie is de training bestemd?

Voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van horecabedrijven en slijterijen. Maar ook voor beheerders, medewerkers en vrijwilligers in sportkantines, bij verenigingen, instellingen en buurthuizen.

Aandachtspunten in de training

 • Nieuwe drank- en Horecawet;
 • Voorkomende bedrijfsformules en de wijze waarop deze kunnen worden opgezet;
 • De werking en invloed van alcohol, tabak en drugs op het gedrag van mensen;
 • Alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid;
 • Het begrip sociale hygiëne: wat zijn waarden en normen; wat is sociaal hygiënisch beleid; hoe worden huisregels opgesteld, gecommuniceerd en gecontroleerd;
 • De verschillende soorten tegenwerkend gedrag (A-, B-, C- en D–gedrag);
 • Sociale en communicatieve vaardigheden (gespreksmodellen) nodig om sociaal- hygiënisch beleid uit te voeren;
 • Inrichtingseisen en verplichte technische – en veiligheidsvoorzieningen die gesteld worden aan horecabedrijven en slijterijen;
 • Veiligheid in het bedrijf.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze training wordt de deelnemer aangeraden om voorafgaand aan de training het leermiddel “Sociale Hygiëne” goed door te lezen. Ook wordt geadviseerd om de bijbehorende DVD te bekijken.

Methodiek

Aan de hand van het SVH cursusboek Sociale Hygiëne neemt de trainer de leerstof met de deelnemers door. Het accent ligt op het voorbereiden van de deelnemers op het examen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van oefenexamenvragen.

Om te stimuleren dat de leerstof meer gaat leven bij de deelnemers, wordt ook aandacht geschonken aan de specifieke werksituatie van de deelnemers, in relatie tot de onderwerpen binnen Sociale Hygiëne.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers kunnen deelnemen aan het SVH Examen Sociale Hygiëne.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: