...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Succesvol beveiligen van evenementen

Doelstellingen van de training

 • Inzicht krijgen in risicobewust optreden bij evenementen en / of grotere groepen;
 • Spot & Detect, Risico Analyse (SDRA);
 • Herkennen van normaal, afwijkend en fout gedrag (1,2,3);
 • Aansturen en samenwerken met externe beveiligers;
 • Kennis van eenvoudig Risicomanagement.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie toezichts- of beveiligingstaken heeft bij een evenement en regelmatig lastig en rechtstreeks gasten- contact heeft en hier beter mee om wil leren gaan.

Aandachtspunten in de training

 • Maken van een risicoanalyse;
 • Werken met een scenario en risicomatrix;
 • Waarnemen, zoeken en reageren;
 • Heimelijk en opvallend werken;
 • Lezen van gasten en bezoekers;
 • Gevorderde integratie van agressie, tactisch benaderen en het omgaan hiermee;
 • Persoonlijk - en bedrijfsactieplan.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en naar elkaar.

Het is gewenst de trainingen ‘Omgaan met verbale agressie’ én ‘Tactische en fysieke weerbaarheid’ voorafgaand aan deze training gevolgd te hebben.

Methodiek

Gekozen wordt voor een interactieve methode van trainen (doen, kijken denken en toetsen), waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • theorie;
 • oefeningen;
 • reflectie;
 • video-analyse;
 • praktijksimulatie.

In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. Bij het praktische gedeelte word een trainingsacteur ingezet om de training realistisch en effectief te maken.

Een uitgebreide intake voorafgaand aan de training is gewenst.

De koppeling van de training aan een daadwerkelijk evenement of het laten meelopen van onze trainer in op de werkvloer vergroot het rendement van de training (implementatie en borging).

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

Klanten over ons: