...trainingen met effect
Endurance Enduance aandacht met effect

Tactische en fysieke weerbaarheid (opfristraining)

Doelstellingen van de training

 • Hernieuwd inzicht verwerven in de fenomenen agressie, geweld, inzicht in eigen houding / opstelling m.b.t. deze fenomenen;
 • Ervaringen sinds de eerdere deelname;
 • Aanvullende kennis, inzicht en vaardigheid verkrijgen in hanterings- en regulatie mogelijkheden, w.o. communicatieve vaardigheden;
 • Het hanteren van verschillende gesprekstijlen en - technieken;
 • Kennis en inzicht krijgen in de verschillende vormen mogelijk tegenwerkend gedrag van non-coöperatieve tot geweldsmatige reacties;
 • Praktijksituaties en oefening.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie een rechtstreeks gastencontact heeft en de kennis die is opgedaan in de eerder gevolgde training ‘Fysieke weerbaarheid’ wil opfrissen en / of verdiepen.

Aandachtspunten in de training

 • Eigen (grond-)houding en opstelling m.b.t. agressie;
 • Schema van communicatie en gesprekstechnieken;
 • Confrontatietechnieken, toegepast in diverse oppositionele situaties;
 • Fysieke confrontaties en fysieke technieken;
 • Hoe benaderen we groepen en hoe voorkomen we groepsagressie;
 • Werking en invloed van alcohol, drugs en emotie (loss of control).

Methodiek

Gekozen wordt voor een interactieve methode van trainen, waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Theorie, lesmateriaal, videobeelden;
 • Praktische oefening en toepassing, o.a. in confrontatietechnieken;
 • Toepassing in de vorm van een rollenspel;
 • Toetsing, reflectie én afronding.

Het mag voor zichzelf spreken dat een actieve instelling en inbreng van de deelnemers zeer gewenst is.

De training is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch deel. Bij het praktische deel oefenen we onderling en in verschillende rollen met een acteur die een rol speelt om een bepaalde situatie een hogere impact te geven.

Een uitgebreide intake op individueel deelnemersniveau gaat vooraf aan de uitvoering van deze opfristraining.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Uw investering

In-company training: prijs op aanvraag.


Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht. Op aanvraag zenden wij deze graag toe. Met uw aanmelding verklaart u onze voorwaarden te accepteren.

 

Klanten over ons: